Gmina wejherowo

Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy
Konkurs organizowany jest w ramach działań związanych z audytem krajobrazowym, a jednym z głównych celów konkursu jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych województwa pomorskiego.
Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa – Mieczysław Struk.
Kto może wziąć udział?
Do udziału w konkursie zapraszamy każdego, może kto jest wrażliwy na piękno pomorskich krajobrazów i uchwycił je na wykonanej przez siebie fotografii. Konkurs skierowany jest zarówno do osób profesjonalnie zajmujących się fotografią, jak również do amatorów. Fotografie mogą być zgłaszane do konkursu w czterech kategoriach:
• KRAJOBRAZ – PRZYRODA
zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych;
• KRAJOBRAZ – ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
zdjęcia obiektów i układów architektonicznych;
• KRAJOBRAZ – KULTURA i TRADYCJA REGIONU
zdjęcia dokumentujące działalność kulturalną i jej materialne przejawy, a także elementy charakterystyczne dla tradycyjnych, regionalnych form działalności człowieka;
• KRAJOBRAZ „Z LOTU PTAKA”
zdjęcia wykonane z przestrzeni powietrznej, w tym za pomocą drona.
Gdzie i kiedy się zgłaszać?
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 1 lipca do 20 września 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy (aktywny od 1 lipca) dostępne są na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego: www.pbpr.pomorskie.eu

Kiedy poznamy wyniki?
Laureatów poznamy 20 października 2020 r. w Międzynarodowym Dniu Krajobrazu. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień będzie towarzyszyło konferencji i wystawie krajobrazowej. Przewidziano nagrodę główną dla najlepszej fotografii, a także nagrody dla najlepszych zdjęć w pozostałych trzech kategoriach. Laureaci otrzymają bony do zrealizowania w sklepach oferujących urządzenia i akcesoria fotograficzne o łącznej wartości 4 500 zł. Dodatkowo przyznane zostaną również wyróżnienia w postaci upominków.
Organizatorem konkursu jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Biuro jest jednostką planistyczną Samorządu Województwa Pomorskiego. W chwili obecnej prowadzi m.in. prace nad audytem krajobrazowym. Audyt identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości, w tym wyznacza najbardziej wartościowe krajobrazy – tzw. krajobrazy priorytetowe.