Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ BOLSZEWO SŁONECZNA 1-3

W związku z wydanym komunikatem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o braku przydatności do spożycia wody W SIECI WEWNĘTRZNEJ Wspólnoty Mieszkaniowej Bolszewo Słoneczna 1-3 informujemy, że w trybie pilnym zwołany został gminny sztab kryzysowy oraz spotkanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie oraz z zarządcą wspólnoty, na którym ustalono plan dalszego postępowania.

Zarządca powiadomi wszystkich mieszkańców wspólnoty, a gmina zapewni wodę poprzez podstawienie beczkowozów. Godziny podstawienia beczkowozów zostaną ustalone z zarządcą.
Jednocześnie informujemy, że z badan przeprowadzonych przez PEWIK GDYNIA Sp z o.o. oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie woda w wodociągu publicznym spełnia wszystkie wymagania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a zanieczyszczenie wykryto jedynie w sieci wewnętrznej wspólnoty.