Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W BOLSZEWIE

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W BOLSZEWIE: WM „WSPÓLNA 2-4”, WM „WSPÓLNA 6-8”, WM „SZKOLNA 47 i 47 a”, WM „STRAŻACKA 3-5”, WM „STRAŻACKA 7-9”, WM „ZAMOSTNA 11 A-J”, WM „ZAMOSTNA 15 A-F”, WM „PARKOWA” ORAZ W GOŚCICINIE WM „DRZEWIARZA 2a” ZARZĄDZANYCH PRZEZ „EMPRESS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.”

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że w dniach od 11 stycznia do dnia 31 stycznia 2020 r. mieszkańcy w/w budynków zostaną zaopatrzeni w worki na odpady BIO (odpady kuchenne pochodzenia roślinnego).

Pakiety worków o pojemności 8-10 litrów (150 szt./gospodarstwo domowe) zostaną dostarczone przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy Wejherowo. W przypadku niepodjęcia przez właściciela lokalu mieszkalnego lub domowników worków na odpady frakcji BIO w wyznaczonym okresie, osoba upoważniona pozostawi informację o możliwości odebrania ich w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.

Przypominamy, do odpadów BIO zaliczają się głównie odpady kuchenne i resztki roślinne. Frakcja zbierana będzie w lokalach do małych worków biodegradowlanych o pojemności 8-10 litrów, które następnie składowane będą w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym z napisem “BIO” (zabudowa wielorodzinna). Pojemniki, o których mowa zostały lub w najbliższych dniach zostaną dostarczone i ustawione w miejscach gromadzenia odpadów tzw. pergolach śmietnikowych. Zasady segregacji frakcji: makulatura, szkło, plastik i metale, odpady zielone, popiół oraz komunalne odpady zmieszane pozostają bez zmian.