Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców Orla!

Uprzejmie informujemy, że dobiega końca inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu (Bolszewo, Góra, Orle – etap I, II, II) – aktualnie prowadzone są prace odbiorowe i rozruchowe. Zrealizowany Kontrakt ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Funduszu Spójności tj.: Projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”
O możliwości przyłączenia się mieszkańców powyższych miejscowości do nowo wybudowanej sieci poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu zgody na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie. Aby podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości należy w pierwszej kolejności złożyć w PEWIK wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (druk ZOT-D-03)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pewik.gdynia.pl i udzielane są telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta tel. (58) 66 87 311.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia będzie możliwa budowa przyłącza. Przed włączeniem przyłącza do sieci należy jeszcze złożyć w PEWIK wniosek druk TN-D-09-b – Zlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci, również dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Po odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy na odbiór ścieków. Całość korespondencji dot. podłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić elektronicznie lub pocztą. Jednocześnie informujemy, że osoby które podłączą się w terminie do 6 miesięcy po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytku oraz złożą w tym czasie stosowny wniosek do Urzędu Gminy, mogą uzyskać dofinansowanie na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

zdjęcia przedstawiają budowę wodociągu w miejscowości Orle

Hisilicon Balong