Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla Mieszkańców Łężyc

Urząd Gminy Wejherowo informuje mieszkańców, że trwa kompleksowa modernizacja stacji hydroforowej w Łężycach.

W chwili obecnej budowa wchodzi w decydującą fazę, a ponieważ prace wykonywane są na terenie dotychczas funkcjonującej instalacji, oprócz zapowiedzianych przerw (planowanych w godzinach nocnych), mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w systemie dystrybucji wody. W najbliższym czasie mogą następować zmiany ciśnienia i chwilowe przerwy w dostawie wody, a co za tym idzie pojawienie się powietrza w instalacjach, a wskutek tych zjawisk lokalnie może wystąpić zwiększenie mętności i pogorszenie barwy wody. Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni. W ramach działań prewencyjnych, woda produkowana przez ujęcie wody w Łężycach jest dodatkowo badana.

Informując Państwa o naszych działaniach na rzecz mieszkańców Łężyc, z góry przepraszamy za ewentualne, przejściowe niedogodności będące wynikiem prowadzonej inwestycji.

W ramach inwestycji powstanie zbiornik wody oraz pompownia drugiego stopnia. Nowy układ będzie pracował ze stałym ciśnieniem, a zbiornik zapewni zapas wody na czas zwiększonego zapotrzebowania na wodę. Dodatkowo na ujęciu wody prowadzone są prace przy budowie budynku dla agregatu prądotwórczego. Agregat będzie mógł zapewnić pracę wodociągu na czas przerw w dostawie prądu. Dotychczas każda przerwa w dostawie energii skutkowała natychmiastowym spadkiem ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonych prac zwiększy się niezawodność dostawy wody. Wartość prac, łącznie z dokumentacją techniczną sporządzoną w poprzednich latach, wyniosła ponad 300 tys. zł i została sfinansowana z budżetu Gminy Wejherowo.