Gmina wejherowo

Aktualności

Kąpino w całości skanalizowane

5 czerwca dokonano odbioru III, a jednocześnie ostatniego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kąpinie. Zakres prac objął ok. 2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do posesji w ulicach: Klonowej, Maciejkowej, Pogodnej, Lipowej, Wichrowe Wzgórza, Napierały. Inwestycja zamyka proces kanalizowania Kąpina. Koszt realizacji prac to ponad 1,5 mln zł. Gmina Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Do sieci podłączy się ponad 70 kolejnych nieruchomości.

W 2018 r. wykonano w ramach tego samego dofinansowania 4,3 km sieci w rejonie ulic: Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Jagiellońska, Wiejska (fragment), Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego za kwotę ponad 2,6 mln zł. Dodatkowo zmodernizowano hydrofornię i stację uzdatniania wody za kwotę 199 750 zł, również ze współfinansowaniem z PROW.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Przypominamy, że wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłączenia do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21, 81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311 (BOK).

Przypominamy także, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, po wykonaniu przyłączenia i odbiorze technicznym można ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Gminy.  Kompletny wniosek o dofinansowanie można składać w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Datą oddania do użytku będzie data uzyskania przez Gminę pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co dla nowej sieci w Kąpinie powinno nastąpić z początkiem lipca.

Już teraz można podjąć formalną procedurę podłączenia poprzez wystąpienie do PEWIK Gdynia o warunki techniczne.