Gmina wejherowo

Aktualności

Hołd oddany żołnierzom poległym w Łężycach

Na skraju wsi Łężyce znajduje się cmentarz żołnierzy Radzieckich i żołnierzy I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, poległych w marcu 1945 r. podczas wyzwalania ziemi wejherowskiej.
Na terenie Łężyckiej nekropolii znajduje się 36 zbiorowych mogił, łącznie pochowano tam 4 281 żołnierzy.
Wydarzenie to choć odległe w czasie, wciąż jednak żywe w pamięci pokoleń, które były świadkami tamtych wydarzeń. To miejsce naznaczone krwią polskich i radzieckich żołnierzy, walczących o wolność.
To właśnie w tym miejscu corocznie obchodzimy uroczystości upamiętnienia Dni Zwycięstwa.
Dnia 08 maja br. Hołd tysiącom żołnierzy oddali:
Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz delegacje: Rada sołecka Łężyc, wraz z Sołtys Panią Aleksandrą Wołodin, przewodniczący Rady Kombatantów i osób Represjonowanych w Wejherowie Pan Stanisław Harasiuk, Komandor doktor Krzysztof Zabiegliński prezes Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, Kierownik Referatu Oświaty Pan Krzysztof Sapieha, Prezes Stowarzyszenia Gospodarna Gmina Janusz Daniszewski, delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa


Zapalone znicze, chwilowa zaduma, złożenie kwiatów i kilka słów od Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło to symbol naszej pamięci i zachęta do nieustannej troski o pokojowe współistnienie wszystkich narodów.