Gmina wejherowo

Aktualności

GOPS Wejherowo ogłasza kolejną edycję Konkursu “Biała Wstążka”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że po raz kolejny został ogłoszony Konkurs „ Biała Wstążka” 2021

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Duże znaczenie w zmniejszeniu zjawiska przemocy ma promowanie pozytywnych wzorców męskości opartych na poszanowaniu praw kobiet.

Czekamy na zgłoszenia mężczyzn z  terenu gminy Wejherowo, którzy swoją postawą i działaniem stają po stronie krzywdzonych kobiet i mogą być modelem i wsparciem dla innych w budowaniu wzorca męskości. Takich mężczyzn szukamy i chcemy wyróżnić w Konkursie „Białej Wstążki”.

Konkurs trwa od 25 października  do 12 listopada 2021 r. Regulamin konkursu