Gmina wejherowo

Aktualności

Gminny Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu odbył się Gminny Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. W konkursie udział wzięli uczniowie reprezentujący trzy szkoły podstawowe z terenu naszego samorządu.

Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Uczestnicy musieli się wykazać nie tylko teoretyczną znajomością przepisów, ale także umiejętnością wykorzystania wiedzy w praktyce. W obu kategoriach zwycięskie okazały się drużyny gospodarzy- reprezentanci Szkoły Podstawowej w Orlu.

Wręczając nagrody, wójt Przemysław Kiedrowski podkreślił, że bardzo dobra znajomość przepisów jest podstawą do zachowania bezpieczeństwa, gdyż większość zdarzeń drogowych wynika z braku znajomości lub nieprzestrzegania zasad ruchu. Wójt pogratulował wszystkim uczestnikom wiedzy oraz wyraził nadzieję, że poziom wiedzy będzie się stale podnosił wśród wszystkich uczniów.