Gmina wejherowo

Aktualności

Dzierżawa studni w Kąpinie

W dniu 16.09.2022r. Gmina Wejherowo podpisała z Nadleśnictwem Wejherowo umowę dzierżawy ujęcia wody i stacji uzdatniania z hydrofornią zlokalizowanej na dz. nr 102/2 w miejscowości Kąpino. Z ramienia Gminy umowę podpisał wójt Przemysław Kiedrowski, zaś Nadleśnictwo reprezentowane było przez nadleśniczego Jacka Szulca oraz sekretarza Kazimierza Barcza. Kolejnym etapem prac będzie połączenie ujęcia z siecią wodociągową w Kąpinie. Działania te maja na celu zapewnienie niezawodności w dostawie wody dla mieszkańców Kąpina.