Gmina wejherowo

Aktualności

Dyskutowali o koncepcji urbanistycznej

W świetlicy wiejskiej w Kąpinie 7 marca przedstawiciele mieszkańców sołectwa spotkali się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu wzięła udział także pani sołtys Grażyna Baran, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Dominika Cyrek oraz wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie jest częścią organizowanego przez Urząd Gminy Wejherowo konkursu urbanistycznego dla studentów gospodarki przestrzennej na sporządzenie koncepcji urbanistycznej działki nr 678 w miejscowości Kąpino. W pierwszej części spotkania pan Zbigniew Kowalewski przedstawił prezentację na temat historii Kąpina. Studenci zadawali pytania na temat oczekiwań mieszkańców. W drugiej części zorganizowano spacer po Kąpinie. Studenci mogli zobaczyć kaplicę, dwór Napierałów i przede wszystkim teren, dla którego będą opracowywać koncepcję urbanistyczną.