Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie na budowę ul. Polnej i ul. Ogrodowej w Bolszewie

W dniu 13 listopada 2020 roku Henryk Skwarło- Wójt Gminy Wejherowo podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pn. “Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie”. Dofinansowanie udało się pozyskać dzięki dodatkowemu podziałowi środków z Funduszu Dróg Samorządowych- edycja 2020. Zaplanowana przez Gminę Wejherowo inwestycja obejmuje budowę ulicy Ogrodowej i ostatniego etapu ulicy Polnej w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, uzupełnieniem oświetlenia ulicznego, wymaganą przebudową sieci oraz budową chodników. Rozbudowa ulicy Polnej jest kontynuacją realizacji inwestycji, która do tej pory prowadzona była w czterech etapach ze środków gminnych w wysokości ponad 3 mln zł. Realizacja całego przedsięwzięcia ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców jak i poprawić przepustowość ruchu na intensywnie rozwijającym się obszarze sołectwa. Inwestycja została oszacowana na kwotę 2.931.000 zł, przy czym 50% kosztów kwalifikowanych w wysokości 1.430.993 zł to kwota pozyskana z dofinansowania, natomiast resztę samorząd sfinansuje z własnych środków przy wsparciu Spółki PEWIK Gdynia, która pokrywa koszty przebudowy kolidującego wodociągu.
Zadanie będzie realizowane w roku 2021.

ulica Polnazdjęcie przedstawia ulicę Polną i Ogrodową w Bolszewie

 

 

 

ulica Ogrodowa

godło i flaga Polski