Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nabór prowadzony jest w ramach programu priorytetowego „Mój prąd”.

W programie przyjęto centralny system przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Odmiennie od programu „Czyste powietrze”, gdzie wnioski o dofinansowanie przyjmowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, wnioski w ramach naboru przyjmowane są bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Możliwe jest złożenie wniosku on-line poprzez formularz na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/

Nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2020r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.

Wszelkie szczegóły na temat programu dostępne są w Narodowym Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22 45 95 990 w dni robocze 8.00-15.00. Strona internetowa dedykowana Programowi: https://mojprad.gov.pl/