Gmina wejherowo

Aktualności

Czwarty etap budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu

Jako efekt wieloletniej współpracy Gminy Wejherowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, w ostatnim na terenie Gminy Wejherowo zrealizowano zadania inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w Górze oraz Orlu, w zakresie określonym roboczo jako etapy I-III. Łącznie powstało ponad 23 kilometry sieci.

Zainteresowani mieszkańcy mogą już realizować przyłączenia swoich posesji. Tak jak już informowaliśmy, wszelkie formalności związane z podłączeniem należy załatwiać w Biurze Obsługi Klienta PEWIK  Gdynia. Po zakończeniu procedury przyłączenia zainteresowani mogą skorzystać z dotacji na inwestycję proekologiczną z budżetu Gminy Wejherowo.

Jednak to jeszcze nie koniec rozwoju sieci kanalizacyjnej w Orlu. Na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Gminy w latach 2016-2018, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni podjęło się realizacji IV etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Orlu. Niedawno zakończyła się procedura przetargowa. W najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy.

Rozpoczynające się roboty budowlane związane  budową sieci kanalizacji sanitarnej obejmują ulice: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

– budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – łącznie ok. 8,4 km,

– budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej – ok. 117,0 m,

– budowę 1 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i przyłączem wodociągowym.