Gmina wejherowo

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z  Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z woj. pomorskiego, prowadzących własne archiwa lub planujących je stworzyć, a także wszystkich NGO posiadających dokumentację podlegającą archiwizacji, do udziału w bezpłatnym kursie kancelaryjno-archiwalnym dla organizacji pozarządowych, organizowanym w Wejherowie.

W kursie mogą wziąć udział oddelegowani przez pomorskie NGO ich członkowie, pracownicy/współpracownicy, członkowie zarządów, wolontariusze związani z organizacjami. Możliwy jest udział kilku osób z danej organizacji w kursie, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia do dwóch osób z organizacji w przypadku niewystarczającej liczby miejsc.

Kurs kancelaryjno-archiwalny w Wejherowie finansowany jest ze środków otrzymanych od  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Udział w kursie jest bezpłatny, ale wymagana jest REJESTRACJA: https://evenea.pl/event/kurs-kancelaryjno-archiwalny-wejherowo/

Formularz Zgłoszeniowy <<Pobierz>>