Gmina wejherowo

Aktualności

aplikacja „Kwarantanna domowa”

Czym jest aplikacja „Kwarantanna domowa”?
Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia odbycie
obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie z
aplikacji jest Ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do
poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku
(niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym
służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub
użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia
mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.
Dzięki aplikacji potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny i miejsce
swojego pobytu, sprawnie skontaktujesz się ze służbami
odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami w kwarantannie, zgłosisz do
lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby i
masz szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej
sytuacji związanej z koronawirusem. Wszystkie informacje dot.
działania aplikacji znajdziesz w jej Regulaminie dostępnym pod
Czemu powinienem korzystać z aplikacji?
Jeśli musisz odbyć kwarantannę domową, korzystanie z aplikacji
jest Twoim obowiązkiem prawnym. Podstawa prawna: art. 7e ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
Co mi grozi, jeżeli nie będę korzystał z aplikacji?
Osoby podlegające kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu
obowiązkowi nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji
„Kwarantanna domowa” mogą zostać ukarane karą grzywny. Osoby,
które niezgodnie ze stanem faktycznym oświadczyły, że nie są
abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie
posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego
oprogramowania, mogą ponieść odpowiedzialność karną za złożenie
fałszywego oświadczenia określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Od kiedy muszę korzystać z aplikacji? Obowiązek zainstalowania
aplikacji powstaje, gdy otrzymasz SMS-a zachęcającego do
ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Ten SMS oznacza, że Twoje
dane są już w systemie i możesz aktywować aplikację. Aplikację
aktywuj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.
Więcej informacji na temat działania aplikacji można znaleźć tutaj
Źródło: gov.pl