Gmina wejherowo

Aktualności

70 LECIE PARAFII W BOLSZEWIE I DOŻYNKI GMINNE

W dniu wczorajszym 30 sierpnia, obchodziliśmy 70 lecie Parafii w Bolszewie. Uroczystą mszę prowadził biskup Zbigniew Zieliński, wygłosił także homilię. We wspólnej modlitwie wzięli udział między innymi duchowieństwo, przedstawiciele samorządowi, parafianie.

Po uroczystej mszy usłyszeliśmy kilka słów w przemówieniu od Wójta Gminy Wejherowo, który wspomniał w swoich słowach o historii parafii w Bolszewie. Wójt również zwrócił się w swoim przemówieniu do rolników, dziękując im za ich ciężką pracę. Uroczystość połączona była z Gminnymi dożynkami, które obchodzono w ArtParku. Oprócz wielu atrakcji dla dorosłych i dzieci można było także zaczerpnąć informacji dotyczących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wejherowo. (plenerowy punkt konsultacyjny).