Gmina wejherowo

Aktualności

Rozpoczęcie budowy wodociągu w Zbychowie

Mieszkańcy Zbychowa!

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową sieci wodociągowej w rejonie ulic Kaszubska, Spacerowa i Kamienna, informujemy iż w trakcie ich trwania mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym  oraz krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. O dłuższych odcięciach wody będziemy informować Państwa na bieżąco.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne WODMEL Derra i Potrykus sp.j. W ramach inwestycji powstanie łącznie 1275 metrów wodociągu wraz z hydrantami i przyłączami. Łączny koszt wyniesie 977 970,77 złotych.

Nadzór nad inwestycją prowadzi Zastępca Kierownika Referatu inżynierii Środowiska: Justyna Machalińska-Murawska – tel. 58 677 97 47

Planowany termin zakończenia prac: 10. listopada 2022 r.