Gmina wejherowo

Aktualności

Granty PPGR- podpisanie umowy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 Wójt Gminy Wejherowo, Przemysław Kiedrowski podpisał umowę na powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gmina Wejherowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 247 140,00 zł na zakup 78 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane dzieciom i młodzieży

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup laptopów pracownicy urzędu będą się kontaktować z mieszkańcami, którzy zakwalifikowali się do projektu w celu podpisania umowy oraz przekazania sprzętu.