Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo- ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina “Przy granicy”

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina “Przy granicy” w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej, w dniach od 29.11.2021 r. do 29.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem w/w zmiany planu miejscowego będzie można się zapoznać również na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.12.2021 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Gościcinie, przy ul. Wejherowskiej 22, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 12.01.2022 r.