Gmina wejherowo

Aktualności

ZMIANA TERMINU PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW WÓJTA GMINY WEJHEROWO

logo Gminy Wejherowo

PRZYPOMINAMY IŻ:

 

  1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Wejherowo do dnia 2 kwietnia 2021 r. 
  2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 29 marca 2021 r.
  3. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 6 kwietnia 2021 r.

 

Należy przy tym pamiętać, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury).

GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ 11 KWIETNIA (NIEDZIELA),

W GODZ. OD 7.00 DO 21.00

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy Wejherowo, osobiście lub telefonicznie (58 677 97 09).

Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo, w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory przedterminowe Wójta” (bip.ugwejherowo.pl).