Gmina wejherowo

Aktualności

Do Kniewa trafiły dwa laptopy

W dniu 8 czerwca b.r. ks. Marek Barański- Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego    im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie odebrał dwa laptopy zakupione w ramach konkursu grantowego pn. “zdalna Szkoła+ wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

“Za przyznaną kwotę dofinansowania w wysokości 144.960,00 zł udało nam się zakupić o dwa laptopy więcej, niż pierwotnie zakładano we wniosku o dofinansowanie. W placówce oświatowej w Kniewie kształcą się uczniowie z terenu naszej Gminy, w większości z rodzin wielodzietnych, więc postanowiliśmy ich również objąć wsparciem”- podkreślił Henryk Skwarło- Wójt Gminy Wejherowo.

Sprzęt posłuży uczniom w procesie zdalnego nauczania, a po epidemii będą z niego korzystać podczas zajęć lekcyjnych.

Działanie jest realizowane w  ramach konkursu grantowego pn. “zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej “, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.