Gmina wejherowo

Aktualności

100 lecie Związku Inwalidów Wojennych

W dniu dzisiejszym odbyły się obchody 100 lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. To   piękny   Jubileusz,   upamiętniający    dokonania    każdego  byłego żołnierza a  dziś  już  kombatanta. Spotkanie rozpoczęło się mszą polową, po mszy  nastąpił czas na kilka słów od Prezesa Zarządu Oddziału ZIW RP, oraz na przemówienia zaproszonych gości. Wójt Gminy Wejherowo Pan Henryk Skwarło otrzymał Złoty Medal Stulecia Związku Inwalidów Wojennych, został także uhonorowany medalem dla Gminy Wejherowo za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych. Kierownik Oświaty Pan Krzysztof Sapieha otrzymał Złoty Medal Związku Sybiraków. Prezes Zarządu podziękował również za całokształt współpracy i pomocy, jaką związek otrzymanej od Gminy. Uroczysta msza polowa, którą celebrował Ks. Prałat Tadeusz Reszka odbyła się  w muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce. Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z Kierownikiem Oświaty Panem Krzysztofem Sapieha złożyli na ręce Prezesa Zarządu Oddziału ZIW RP Pana Stefana Harasiuk serdeczne gratulacje, życzenia zdrowia oraz podziękowania za wieloletnią współpracę z naszą gminą.