Gmina wejherowo

Aktualności

Nowe połączenie drogowe już otwarte

Dzisiaj dokonano uroczystego odbioru drogi gminnej w Kąpinie łączącej drogę wojewódzką nr 218 Wejherowo-Krokowa z drogą powiatową nr 1442G Wejherowo-Celbowo. Inwestycja objęła budowę ul. Parkowej i Wierzbowej w Kąpinie o łącznej długości blisko 2 km. Wartość inwestycji to 12,25 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5,97 mln zł. W uroczystym odbiorze i oddaniu inwestycji do użytku mieszkańców uczestniczyli m.in.: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Zastępca Wójta Maciej Milewski, radna i sołtys Kąpina Grażyna Baran, Pan Bohdan Sokołek z Biura Posła na Sejm RP Kazimierza Plocke, sekretarz Gminy Wejherowo Ryszard Stachurski, przedstawiciele wykonawcy robót firmy Kruszywo Sp. z o.o. na czele z prezesem, pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo,  proboszcz parafii w Kąpinie ks. Wojciech Niemczyk, który dokonał poświęcenia nowej drogi oraz przedstawiciele mieszkańców Kąpina – członkowie Stowarzyszenia “Eco-Kapino”.

W ramach zadania wykonano jezdnię o szer. 7 m i obustronne ciągi piesze i rowerowe oddzielone od jezdni pasami zieleni. Wzdłuż ulic wykonano 4 przystanki autobusowe wraz z zatokami oraz 30 miejsc postojowych w 7 zatokach dla samochodów osobowych. Ponadto wykonano odwodnienie wraz ze zbiornikami retencyjnymi, a także oświetlenie uliczne i oznakowanie. Wykonawcą robót było Konsorcjum Firm Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Prace trwały od maja do listopada br.