Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – „Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie”

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 01.09.2023 r. Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie z siedzibą przy ul. Parkowej 17/4 w Bolszewie (84-239), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Promowanie kultury romskiej w gminie Wejherowo”. … Czytaj dalej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – „Stowarzyszenie Romów i Mniejszości Narodowych w Bolszewie”