Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 10.03.2023 r. Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio z siedzibą przy ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 w Pucku (84-100), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod tytułem: „Świadczenie opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców gminy Wejherowo”. … Czytaj dalej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego gminy Wejherowo w 2023 roku – Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio