Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego- KGW Bolszewo

Urząd Gminy Wejherowo informuje, iż w dniu 29.06.2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich  z siedzibą przy ul. Szkolnej 52 w Bolszewie (84-239), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Promowanie kultury i tradycji kulinarnych Kaszub przez Koło Gospodyń Wiejskich w … Czytaj dalej Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego- KGW Bolszewo