Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gowina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 17.05.2024 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Gowinie z siedzibą przy ul. Wichrowe Wzgórza 19B w Gowinie (84-215), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Z kijkami przez świat”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym … Czytaj dalej Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Gowina na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.