Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzenie Nr 91/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 06.06.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                   Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 15, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. … Czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu ofert