Gmina wejherowo

Aktualności

Zmiana godzin pracy 31. marca

W dniu 31 marca (czwartek)  Urząd Gminy Wejherowo

jest otwarty w godz. 7.30-15.30.

Podstawa prawna:  art. 129 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Zarządzenie nr 196/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w 2022 r. oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wejherowo