Gmina wejherowo

Aktualności

Zainaugurowano kampanię “Biała Wstążka”

„Biała Wstążka” to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem oraz przede wszystkim jego minimalizację. 27 listopada kampanię zainaugurowano w gminie Wejherowo. To już po raz szósty aktywnie włączyliśmy się do działań przypinając białe wstążeczki na znak sprzeciwu wobec przemocy. Odebrali je osobiście, przybyli na inaugurację goście: reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Aresztu Śledczego w Wejherowie, Prokuratury Rejonowej i Sądu w Wejherowie, a także samorządowcy, urzędnicy, pracownicy oświaty i pracownicy socjalni oraz przedstawiciele innych placówek na co dzień współpracujących z GOPS.

Okazją ku temu była konferencja organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „(Nie) Miłość”, która odbyła się w Bibliotece Publicznej w Bolszewie. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przywitania wszystkich gości przez dyrektor GOPS Ewę Zarębińską-Szczodrą. Następnie wykład wygłosił pan Tomasz Polkowski – działacz społeczny, który mówił o potrzebie budowania więzi i zapobieganiu przemocy fizycznej i psychicznej. Podczas spotkania wyłoniono kandydatów konkursu “Biała Wstążka 2019”. Wśród wyróżnionych mężczyzn znaleźli się: ks. kanonik Henryk Hildebrandt, dzielnicowy mł. asp. Mateusz Walkusz, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Kowalewski i radny Marek Miotk. Zaprezentowano także spot reklamowy promujący całą kampanię przygotowany przez grupę filmową FOCUS działającą przy Wejherowskim Centrum Kultury. Miłym akcentem spotkania było także złożenie podziękowań dla WCK w Wejherowie i Szkoły Podstawowej w Gowinie za aktywny udział w tegorocznej kampanii. Publiczność mogła zapoznać się ze wszystkimi działaniami podejmowanymi w tym zakresie przez szkołę podczas prezentacji. Po przerwie goście wysłuchali jeszcze dwóch wykładów na temat konsekwencji doświadczania przemocy pośredniej w sytuacji rozpadu rodziny i  na temat ochrony dziecka i rodziny w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Kampania „Biała Wstążka” potrwa do 10 grudnia.