Gmina wejherowo

Aktualności

Zabezpiecz wodomierz!

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZAOPATRYWANI W WODĘ

PRZEZ URZĄD GMINY WEJHEROWO

ZE WZGLĘDUY NA POJAWIAJĄCE SIĘ DUŻE RÓŻNICE TEMPERATURY W CIĄGU DOBY PRZYPOMINAMY!!!!!

BRAK WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA WODOMIERZA PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZAMARZNIĘCIA WODY W PRZYŁĄCZU I ZNISZCZENIEM LICZNIKA, A W EFEKCIE WYWOŁAĆ NIEKONTROLOWANY WYCIEK WODY I PRZERWĘ W JEJ DOSTAWIE. OCHRONA WODOMIERZY I PRZYŁĄCZY PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI NIE JEST TRUDNA, ANI KOSZTOWANA, A DZIĘKI KILKU DZIAŁANIOM MOŻEMY UNIKNĄĆ NIEPRZYJEMNYCH SYTUACJI.

JEŻELI WODOMIERZ ZNAJDUJE SIĘ WEWNĄTRZ BUDYNKU:

– SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ OKIEN I DRZWI, ZADBAJ O OCIEPLENIE POMIESZCZENIA TAK, ABY MROŹNE POWIETRZE NIE PRZENIKAŁO DO ŚRODKA;

– OWIŃ WODOMIERZ SUCHYM MATERIAŁEM IZOLUJĄCYM, NP. SZMATAMI, STARYM KOCEM, GAZETAMI.
W SKLEPACH MOŻNA TEŻ KUPIĆ WEŁNĘ MINERALNĄ LUB MATĘ IZOLACYJNĄ. PAMIĘTAJ, ABY NIE ZAKRYĆ OKIENKA UMOŻLIWIAJĄCEGO SPRAWDZENIE WSKAZANIA LICZNIKA;

– ZABEZPIECZ ODSŁONIĘTE PRZEWODY WODOCIĄGOWE NARAŻONE NA DZIAŁANIE NISKICH TEMPERATUR, NP. PRZY POMOCY STYROPIANU LUB TZW. OSŁONY IZOLACYJNEJ WYKONANEJ Z PIANKI POLIURETANOWEJ.

JEŻELI WODOMIERZ ZNAJDUJE SIĘ W STUDZIENCE:

– SPRAWDŹ SZCZELNOŚĆ POKRYWY, JEŚLI NIE JEST SZCZELNA – UZUPEŁNIJ UBYTKI NP. PIANKĄ MONTAŻOWĄ;

– UPRZĄTNIJ STUDZIENKĘ I KONIECZNIE USUŃ ZALEGAJĄCĄ W NIEJ WODĘ.

PRZED MROZEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ TAKŻE SIEĆ SEZONOWĄ, NP. OGRODOWĄ. ODWODNIJ INSTALACJĘ I ZAMKNIJ DOPŁYW WODY. W PRZECIWNYM RAZIE, WODA W RURACH MOŻE ZAMARZNĄĆ I JE ROZSADZIĆ, CO WIĄŻE SIĘ Z KOSZTOWNYMI NAPRAWAMI.

JEŻELI DOJDZIE DO ZAMARZNIĘCIA WODY NA WODOMIERZU, JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NUMEREM ALARMOWYM 606320103

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ WODOMIERZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI SPOCZYWA NA ODBIORCY USŁUG.