Gmina wejherowo

Aktualności

XVII SESJA RADY GMINY WEJHEROWO

Dnia 20 maja na sali Gminnej Biblioteki w Bolszewie odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Radni podjęli uchwały między innymi w sprawach umów dzierżawy, udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa, omówiono także sprawę dotyczącą odpadów komunalnych. Ważną uchwałą tego dnia była uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, także wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedsiębiorcy, których sytuacja uległa pogorszeniu otrzymują możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 2 miesięcy. Dla budżetu gminy oznacza to zmniejszenie wpływu z tego tytułu o około 1/6. Uwzględniając dodatkowo mniejsze wpływy z tytułu działu PIT konieczne będzie znaczne zmniejszenie wydatków (w tym na inwestycje).

Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.