Gmina wejherowo

Aktualności

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 08.01.2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA <<POBIERZ>>