Gmina wejherowo

Aktualności

Wnioski o rekompensatę dla osób przyjmujących uchodźców

Na mocy specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną.

Wnioski w tej sprawie można już składać do właściwego urzędu miasta/gminy. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu. Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej (obsługa mieszkańców/załatwianie spraw i druki). Dokumenty te będzie można znaleźć także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wejherowo w Punkcie Informacyjnym (parter p. 13).