Gmina wejherowo

Aktualności

W dniu 4 maja 2021r. (wtorek) Urząd Gminy Wejherowo będzie nieczynny.

I N F O R M A C J A

Powyższy dzień wyznaczony został jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Podstawa prawna : art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 44/2021 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wejherowo w roku 2021.