Gmina wejherowo

Aktualności

V Sesja Rady Gminy Wejherowo

30 stycznia odbyła się V Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się m.in. Informacje Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. Przedmiotem głosowania radnych było szesnaście uchwał, wśród których najbardziej dyskutowaną okazała się ta dotycząca zamiaru zmiany siedziby Przedszkola w Gościcinie, które od roku szkolnego 2019/2020 miałoby swoją siedzibę w Szkole Podstawowej w Bolszewie, przy ul. Leśnej 35. Ostatecznie jednak większością głosów została ona przyjęta. Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie określenia wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 oraz drogi powiatowej nr 1438G, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina. Kolejne uchwały dotyczyły m.in. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina, nabycia nieruchomości położonych w Gościcinie, odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Orlu, przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Górze oraz zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia. Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl. Przypominamy również, że aktualnie wszystkie obrady Sesji są transmitowane na żywo na stronie internetowej ugwejherowo.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, natomiast archiwalne nagrania z sesji również dostępne są na w/w stronach.