Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga! Zmiana w projekcie grantowym pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Uwaga! Ważny komunikat!

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15.10.2021 r. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowało zapisy dokumentacji konkursowej

Zgodnie z nowym Regulaminem wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

  1. zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali miejscowość lub gminę objętą PPGR,
  3. osoba wskazana w oświadczeniu nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

 

W związku z powyższym zaktualizowano również dokumenty, które należy złożyć do Urzędu:

  1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
  2. oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.

 

Jednocześnie przypominamy, iż oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Wejherowo (ul. Transportowa 1 w Wejherowie) w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 r.