Gmina wejherowo

Aktualności

Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami wnosimy na dedykowane im konta

Zawiadamiamy, że numery indywidualnych kont bankowych dot. opłat za gospodarowanie odpadami pozostają bez zmian. W pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kont indywidualnych, co znacznie ułatwi pracę służbom finansowym. Z góry dziękujemy za pomoc.

W przypadku zgubienia/utraty konta indywidualnego możliwe jest dokonywanie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów:

Nazwa banku: Bank Millennium SA
Numer konta: 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335

Numer utraconego/zagubionego konta indywidualnego można uzyskać na stanowisku ds. gospodarki odpadami pod nr telefonu 58 677 97 36.

O szczególną uwagę prosimy osoby, które mają ustawione zlecenie stałe, aby upewniły się, że zlecenie będzie realizowane na konto indywidualne.

Możliwe jest również wnoszenie opłat w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów.

Przyczyną powyższego jest zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.