Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA ODBIORCY WODY !

UWAGA ODBIORCY WODY OBSŁUGIWANI PRZEZ GMINĘ WEJHEROWO !

W związku ze stanem epidemii, w obecnym czasie i przez najbliższe tygodnie nie będzie możliwe dokonanie okresowych odczytów wodomierzy przez osobę zatrudnioną przez Urząd Gminy. W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o odczytywanie i podawanie stanów liczników (także tzw. liczników ogrodowych) na adres mail: woda@ug.wejherowo.pl. Ewentualnie możliwe jest podanie stanu telefonicznie na numer
58 677 97 44. Na tej podstawie wystawione zostaną faktury za wodę.

W przypadku długotrwałego braku odczytu wodomierza, Gmina zastosuje zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 nr 3884), zgodnie z którymi należność za pobraną wodę i odprowadzone ścieki ustalana jest na podstawie średniego zużycia wody przez Usługobiorcę w odpowiednim okresie.

Prosimy o zrozumienie wyjątkowej sytuacji, powyższe działanie ma na celu utrzymanie regularności rozliczeń i uniknięcie skumulowania się Państwa należności w późniejszym okresie.

UWAGA!
Powyższa informacja dotyczy wyłącznie klientów Gminy Wejherowo.
Klienci PEWIK Gdynia rozliczają stany wodomierza z PEWIK.