Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA ODBIORCY WODY OBSŁUGIWANI PRZEZ GMINĘ WEJHEROWO!

W związku z rozwojem epidemii, w obecnym czasie i przez najbliższe tygodnie nie będzie możliwe dokonanie okresowych odczytów wodomierzy przez osobę zatrudnioną przez Urząd Gminy.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o odczytywanie i podawanie stanów liczników (także tzw. liczników ogrodowych) na adres mail: woda@ugwejherowo.pl.

Ewentualnie możliwe jest podanie stanu telefonicznie na numer 58 677 97 44.

Na tej podstawie wystawione zostaną faktury za wodę. Faktury – tak jak do tej pory – wysyłane będą listem zwykłym na adres zarejestrowany w systemie rozliczeniowym.

W przypadku długotrwałego braku odczytu wodomierza, Gmina zastosuje zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 nr 3884), zgodnie z którymi należność za pobraną wodę i odprowadzone ścieki ustalana jest na podstawie średniego zużycia wody przez Usługobiorcę w odpowiednim okresie.

Prosimy o zrozumienie wyjątkowej sytuacji, powyższe działanie ma na celu utrzymanie regularności rozliczeń i uniknięcie skumulowania się Państwa należności w późniejszym okresie.

Uwaga: w związku z licznymi pomyłkami informujemy, że powyższy komunikat nie dotyczy klientów PEWIK Gdynia, którzy powinni podawać stany wodomierza do PEWIK, a nie do Urzędu Gminy.