Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA ODBIORCY WODY W KĄPINIE!

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres kwartalnego rozliczenia należności za dostawę wody z Gminą oraz – zgodnie z przyjętym trybem – rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków z PEWIK Gdynia

W związku ze stanem epidemii, nie będzie możliwe dokonanie odczytów wodomierzy przez osobę zatrudnioną przez Urząd Gminy. W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o odczytanie i podanie stanów liczników (także tzw. liczników ogrodowych) w okresie od 20 do 24 kwietnia br. na adres mail: woda@ug.wejherowo.pl. Ewentualnie możliwe jest podanie stanu telefonicznie na numer 58 677 97 44. Na tej podstawie wystawione zostaną faktury za wodę oraz zostanie sporządzone zestawienie dla PEWIK Gdynia celem rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków.

W przypadku braku odczytu wodomierza, Gmina zastosuje zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 nr 3884), zgodnie z którymi należność za pobraną wodę ustalana jest na podstawie średniego zużycia wody przez Usługobiorcę w odpowiednim okresie (zasadniczo kwartał poprzedzający bieżące rozliczenie).

Prosimy o zrozumienie wyjątkowej sytuacji, powyższe działanie ma na celu utrzymanie regularności rozliczeń i uniknięcie skumulowania się Państwa należności w późniejszym okresie.

Uwaga: powyższy komunikat dotyczy wyłącznie odbiorców wody z Kąpina.