Uproszczona oferta zadania publicznego- Związek Inwalidów Wojennych RP

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 12.08.2022 r. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Hallera 1 w Wejherowie (84-200), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Wycieczka szlakami pamięci”. Oferta została złożona w trybie … Czytaj dalej Uproszczona oferta zadania publicznego- Związek Inwalidów Wojennych RP