Gmina wejherowo

Aktualności

Umowa z Wykonawcą na budowę ul. Polnej i ul. Ogrodowej w Bolszewie podpisana

W dniu 8 grudnia 2020 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. “Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie”.
Zakres prac obejmuje budowę ulicy Ogrodowej i ostatniego etapu ulicy Polnej w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, uzupełnieniem oświetlenia ulicznego, wymaganą przebudową sieci oraz budową chodników. W tym zadaniu przewidziana jest również przebudowa kolidującego wodociągu, której koszty pokryje Spółka PEWIK Gdynia. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Kruszywo Sp.zo.o. z Lini.
Wartość robót budowlanych to 1.852.230,80 zł. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
Zakończenie budowy zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.

Godło i flaga Polski