Gmina wejherowo

Aktualności

Ulica Jana Pawła II w Gościcinie oddana do użytku

W dniu 9. grudnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku ulicy Jana Pawła II w Gościcinie. W odbiorze uczestniczyli:  wojewoda pomorski- Dariusz Drelich, wójt Gminy Wejherowo- Przemysław Kiedrowski, radni Gminy Wejherowo- Tadeusz Danilczyk Janusz Gafka, Marek Klas, Marek Miotk, Zenon Pieper, sekretarz gminy- Małgorzata Niemirska-Thiel, proboszcz parafii w Gościcinie- ksiądz kanonik Stanisław Bach, przedstawiciel wykonawcy- prezes zarządu Kruszywo Sp. z o.o.- Jacek Wicki, pracownicy urzędu gminy nadzorujący realizację inwestycji.

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II” dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiła kontynuację etapu I zrealizowanego w 2018 roku. W ramach inwestycji rozbudowano odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 520 m od skrzyżowania z ulicą Uroczą do ulicy Drzewiarza. Budowa obejmowała wykonanie nowej konstrukcji jezdni, jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto zadanie zakładało rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego żelbetowego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi gminnej oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycja znacznie poprawi komfort życia  i bezpieczeństwo mieszkańców. Znacznie poprawi komunikacje między dwoma częściami sołectwa bez konieczności wyjazdu na drogę krajową nr 6.

Wartość inwestycji opiewała na kwotę 2 453 727,79 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 226 863,00 zł.  To kolejna inwestycja oddana do użytku, po ulicach Ogrodowej i Polnej w Bolszewie, która została zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota dofinansowania obu inwestycji to 2 123 504 złotych.

Materiał TTM: Twoja Telewizja Morska (telewizjattm.pl)

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg