Gmina wejherowo

Aktualności

Tytuł Eko-Szkoły dla SP w Gowinie

Szkoła Podstawowa w Gowinie drugi rok z rzędu spełniła wszystkie wymagania formalne i uzyskała ogólnopolski tytuł „EKO-SZKOŁA”. Idea projektu opierała się na promowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to m. in.:

  • Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
  • Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
  • Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie.

Szkolny koordynator projektu: mgr Joanna Kaszubowska