Gmina wejherowo

Aktualności

Trwa projekt edukacyjny „Kaszuby – to moje miejsce na ziemi”

W marcu w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim ruszył projekt edukacyjny „Kaszuby – to moje miejsce na ziemi” skierowany do uczniów uczących się języka kaszubskiego. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia w terenie, w tym warsztaty, prelekcje, gry terenowe, lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne oraz stworzenie możliwości lepszego przygotowania młodych ludzi do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również konkurs plastyczny oraz wystawę fotograficzną. Projekt finansowany jest ze środków przekazanych przez firmę GAZ-SYSTEM oraz Gminę Wejherowo.