Gmina wejherowo

Aktualności

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

         Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru – tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl.

Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane.

Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbędą się według poniższego harmonogramu:

termin zbiórki 14.09.2019 r. (zgłoszenia posesji do dnia 12.09.2019 r.)
miejscowość/ulica GOŚCICINO (ulice na północ od DK nr 6), GNIEWOWO, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, RESZKI, SOPIESZYNO, ZBYCHOWO

 

termin zbiórki 21.09.2019 r. (zgłoszenia posesji do dnia 19.09.2019 r.)
miejscowość/ulica BOLSZEWO

 

termin zbiórki 28.09.2019 r. (zgłoszenia posesji do dnia 26.09.2019 r.)
miejscowość/ulica GÓRA, KĄPINO, KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, ZAMOSTNE, GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO

 

termin zbiórki 12.10.2019 r. (zgłoszenia posesji do dnia 10.10.2019 r.)
miejscowość/ulica BIESZKOWICE, GOŚCICINO, ŁĘŻYCE

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej w terminie jak dla budynków jednorodzinnych wg. sołectw.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w terminach uwzględnionych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, po wcześniejszym zgłoszeniu adresu posesji, nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi od godziny 900

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach / workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jak np.: meble, armatura sanitarna, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, w tym papy i eternitu, odpadów budowlanych, opon.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domów dużego (o wadze powyżej 20 kg) sprzętu RTV oraz AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp. Usługa jest realizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i jest uzupełnieniem obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON zlokalizowanych w Bolszewie i innych miejscowościach należących do Związku oraz na objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych. Zgłoszenie odbioru powyższego sprzętu można zgłaszać pod numerem tel. (58) 624-66-11, w dni robocze w godzinach 730 – l530.