Gmina wejherowo

Aktualności

„System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”

Fundacja Phenomen- partner powiatu wejherowskiego obecnie realizuje m.in. projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.11.2021 r.

 

 

Działania w ramach projektu obejmują:

– diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
– indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
– opracowanie Indywidualnych Programów Działań

– indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym
– grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
– osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym
– pośrednictwo pracy
– kursy, szkolenia zawodowe
– możliwość stażu zawodowego (3 miesiące)
– możliwość zatrudnienia subsydiowanego (6 miesięcy)
– wsparcie asystenta pomagającego utrzymać zatrudnienie