Gmina wejherowo

Aktualności

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO !

 

Informujemy, że na terenie Gminy Wejherowo około 500 mieszkańcom, w najbliższym czasie upływa 10 letni termin ważności dowodu osobistego.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać ważny dowód osobisty. Warto więc sprawdzić termin ważności swojego dokumentu i odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o jego wymianę (tzn. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).

Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku osobiście wraz z jedną aktualną fotografią oraz dotychczasowym dowodem osobistym (do wglądu) w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Wejherowie (pok. nr 17), w godzinach urzędowania.

Ze względu na stan epidemiczny nadal zachęcamy do korzystania z rezerwacji wizyt, dzięki czemu unikniemy konieczności czekania w kolejce i lepiej zaplanujemy sobie dzień, a sama wizyta w urzędzie zajmie nam zaledwie kilkanaście minut. W celu ustalenia terminu można zadzwonić pod numer 58 677 97 29 lub w formie elektronicznej.

Jednocześnie Informujemy, że z dniem 19 lipca br., stosownie do treści art. 10 pkt 3 ustawy     z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku o wydanie w formie dokumentu elektronicznego było możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 r.. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka/podopiecznego, zostały wyłączone.

 

<a href=’https://pl.freepik.com/wektory/ludzie’>Ludzie plik wektorowy utworzone przez felicities – pl.freepik.com</a>